Årsmöte 2016

Hej partikamrater!

Nu är det dags att nominera till årsmötet 2016 och skicka in motioner. Årsmötet är den 21 mars 2016. 

 

Nomineringstid

Nomineringar till de olika uppdragen och motioner ska vara arbetarekommunen tillhanda senast den 21 februari 2016. Alla kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat

 

Nomineringarna och motionerna skickas till Karlstads arbetarekommuns partiexpedition antingen via mail på karlstad@varmland.sap.se eller via brev till

Socialdemokraterna i Karlstad

Orrholmsgatan 15 

652 15 Karlstad

 

Nominering till val av styrelse

Uppdrag och längd                                Uppdragsinnehavare idag

Kassör 2 år                                              Christian Norlin

Ordinarie ledamot 2 år                          Lina Larhult

Ordinarie ledamot 2 år                          Esteri Nilsson

 

Ersättare 1 år                                          Anders Tallgren

Ersättare 1 år                                          Nurcan Aldemir

Ersättare 1 år                                          Kenneth Svensson

Ersättare 1 år                                          Liselotte Siivonen

Ersättare 1 år                                          Mathias Casserlund 

 

Kvarstår i styrelsen gör: Monica Gundahl, Ordförande, Lars-Gösta Blåvitt Elofsson, Facklig ledare, Birgitta Gauffin Studieorganisatör, Philip Botström ordinarie ledamot

 

 

Nominering till val av revisorer

Uppdrag och längd                                Uppdragsinnehavare idag

Ordinarie och sammankallande 1 år  Vakant

Ordinarie 1 år                                           Göran Stiglert  

Ordinarie 1 år                                           Birgitta Samuelsson

 

Ersättare 1 år                                           Thomas Rehn

Ersättare 1 år                                           Ann-Louise Holm

Ersättare 1 år                                           Benny Svensson

 

 
   


Nominering till val av Partidistriktets förtroenderåd

Hur många platser vi får i förtroenderådet utgår från medlemsantalet den 31/12. Idag har vi 15 platser. Val till företroenderådet sker årligen. Idag är följande personer valda:

 
 

Ordinarie

Monica Gundahl

Christian Norlin

Linda Larsson

Magnus Persson

Berit Högman

Anders Tallgren

Lina Larhult

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson

Vakant

Kenneth Svensson

Anna Dahlén Gauffin

Rickard Nilsson

Lena Nilsson

Andreas Johansson

Marianne Wreifors

Ersättare

Mathias Casserlund

Anita Svensson Nilsson

Christer Alnebratt

Ingrid Emanuelson

Ulf-Peter Peterson

Michelle Hedberg

Yrjö Airiman

Birgitta Gauffin

Tomas Holgersson

Vivianne Klyft

Kurt Ådjers

June Sandberg

Christoffer Sonesson

Inga-Maj Thyberg

Fredrik Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominering till val av valberedning till årsmötet

Uppdrag och längd                                                      Uppdragsinnehavare idag

Ordinarie och ordförande 1 år                                     Christer Alnebratt

Ordinarie 1 år                                                                 Anita Svensson Nilsson

Ordinarie 1 år                                                                 Christoffer Sonesson

Ordinarie 1 år                                                                 June Sandberg  

Ordinarie 1 år                                                                 Yrjö Airiman  

 

Ersättare 1 år                                                                  Anna Dahlén Gauffin

Ersättare 1 år                                                                  Stig Stråhlman

Ersättare 1 år                                                                  Vivianne Klyft

 


 

Fyllnadsval valberedning för 4 år och hantering av kommunala, landstings, kyrkouppdrag.

Om fyllnadsval  

Representantskapet utser, efter nomineringar från medlemmar, fackligt utskott, s-föreningarna och förslag från styrelse person till fyllnadsval.2015 på årsmötet valdes för detta uppdrag 6 ledamöter (tre kvinnor och tre män). Det ska alltid vara 3 män och 3 kvinnor som väljs. Arbetarekommunens ordförande är ordförande i valberedningen (d.v.s. 7 stycken ledamöter totalt).

Varje ledamot väljs på 4 år d.v.s. mandatperioden (årsmöte 2015 till årsmöte 2019). Fyllnadsval sker på nästkommande årsmöte.

 

Sammansättning fram till årsmötet 2019

Ordförande för Karlstad AK är alltid ordförande i valberedningen

Christoffer Sonesson

Anita Svensson Nilsson

Erik Olsson

Vakant 

Lennart Jansson

Inga-Maj Thyberg 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-16 15:14