Årsmöte 2015

Välkommen till Årsmöte 2015. 

Datum 25 mars - 2015 

Tid 18.00 

Plats Återkommer 

 

Nomineringstid

Nomineringar till de olika uppdragen och motioner ska vara arbetarekommunen tillhanda senast den 15 februari 2015. Alla kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat

 

Nomineringarna skickas till Karlstads arbetarekommuns partiexpedition antingen via mail på karlstad@varmland.sap.se eller via brev till

Socialdemokraterna i Karlstad

Orrholmsgatan 15 

652 15 Karlstad

 

Nominering till val av styrelse

Uppdrag och längd                      Uppdragsinnehavare idag

Ordförande, 2 år                                        Rickard Nilsson (kandiderar ej)

Facklig ledare 2 år                                    Lars-Gösta Elofsson

Studieorganisatör, 2 år                            Ulf-Peter Peterson (kandiderar ej)

Ledamot, 2 år                                            Esteri Nilsson

 

Ersättare 1 år                                            Mathias Casserlund 

Ersättare 1 år                                            Mariette Ericsson 

Ersättare 1 år                                            Erik Olsson (kandiderar ej)

Ersättare 1 år                                            Lennart Halvarsson (kandiderar ej) 

Ersättare 1 år                                            Nurcan Aldemir

 

Kvarstår i styrelsen gör: Christian Norlin Kassör, Monica Gundahl, ordinarie ledamot och Lina Larhult ordinarie ledamot 

 

Nominering till val av revisorer

Uppdrag och längd                      Uppdragsinnehavare idag

Ordinarie och sammankallande 1 år  Barbro Thunér

Ordinarie 1 år                                           Per Nilsson

Ordinarie 1 år                                           Laine Hammarbo

 

Ersättare 1 år                                            Thomas Rehn

Ersättare 1 år                                            Birgitta Samuelsson

Ersättare 1 år                                            Benny Svensson

Nominering till val av Partidistriktets förtroenderåd

Hur många platser vi får i förtroenderådet utgår från medlemsantalet den 31/12. Idag har vi 15 platser. Val till företroenderådet sker årligen. Idag är följande personer valda:

Ordinarie

Rickard Nilsson

Linda Larsson

Christian Norlin

Monica Gundahl

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson

Berit Högman

Erik Olsson

Christina Wahrolin

Christer Alnebratt

Inga-Maj Thyberg

Ulf-Peter Peterson

Michelle Hedberg

Otto Keyser

Esteri Nilsson

Lennart Halvarsson

 

Ersättare

Lina Larhult

Hercules Payton Jr

Maria Wågemo

Yrjö Airiman

Mariette Ericsson

Andreas Johansson

Emmeli Wulfstrand

Kent Jansson

Anita Svensson Nilsson

Stig Granfeldt

Ingrid Emanuelson

Magnus Persson

Birgitta Gauffin

Fredrik Persson

Lise-Lotte Hellner

Nominering till val av valberedning till årsmötet

Uppdrag och längd                           Uppdragsinnehavare idag

Ordinarie och ordförande 1 år                                    Christer Alnebratt

Ordinarie 1 år                                                                 Anita Svensson Nilsson

Ordinarie 1 år                                                                 Christoffer Sonesson

Ordinarie 1 år                                                                 Inga-Maj Thyberg

Ordinarie 1 år                                                                 Birgitta Gauffin

 

Ersättare 1 år                                                                 Kurt Ådjers

Ersättare 1 år                                                                 Vivianne Klyft

Ersättare 1 år                                                                 June Sandberg

 

Nominering valberedning för 4 år och hantering av kommunala uppdrag.

För detta uppdrag väljs 6 ledamöter (3 kvinnor och 3 män), samt att Arbetarekommunens ordförande är ordförande i valberedningen (dvs 7 stycken ledamöter totalt). Varje ledamot väljs på 4 år d.v.s. mandatperioden (årsmöte 2015 till årsmöte 2019). Styrelsen förbereder ärendet och representantskapet beslutar.

 

Uppdragsinnehavare idag

Ordförande för Karlstad AK är alltid ordförande i valberedningen

Monica Gundahl

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson

Anita Svensson Nilsson

Erik Olsson

Lennart Jansson

Vakant 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-10 11:09