Distriktskongress 2014

Distriktskongress 2014

Den 5 december är det representantskap i Karlstad AK. På det mötet ska motioner till distriktskongressen 2013 behandlas och den 31 januari är det representantskap och på det mötet ska bland annat behandlas vilka ombud som ska delta på distriktskongressen.

 

  • Den 10 november är nominerings- och motionsstop. (gällande nomineringar se nedan)
  • Den 1 jan är det nomineringstopp för ombud till distriktskongressen 2014

 

Vi har idag 33 ombud (samt 33 ersättare) av 175 ombud. Detta antal baseras på antal medlemmar vid årsskiftet.

 

Alla nomineringar skickas till expeditionen@karlstad.sap.se eller via brev till Socialdemokraterna Karlstad, Sandbäcksgatan 7, 653 40 Karlstad

 

Innehavare av uppdragen idag

Ordinarie ledamöter i vu, tillika i distriktsstyrelsen

Ulric Andersson, ordförande                     två år vald till 2015

Åsa Johansson                                          två år vald till 2015

Daniel Schützer, studieorganisatör           två år vald till 2015

Lena Melesjö-Windahl                              två år vald till 2014

Jonas Gunnarson                                      två år vald till 2014

 

Ersättare i vu, tillika ordinarie ledamöter i DS

Lars Mejern Larsson, facklig ledare          två år vald till 2014

Lars-Ove Jansson, internationell ledare    två år vald till 2014

Eva-Lena Gustavsson                              två år vald till 2015

Mikael Dahlqvist                                      två år vald till 2014

Angelica Rage                                           två år vald till 2015

 

Ordinarie ledamöter i DS

Rita Gunnarsson                                       två år vald till 2014

Per Gruvberger                                         två år vald till 2015

Sofia Granström, fyllnadsval                    ett år vald till 2014

Monica Gundahl                                       två år vald till 2014

Ulrika Nilsson                                           två år vald till 2015

 

Ersättare i DS alla valda till 2014

Pia Falk, Stefan Ljung, Tobias Eriksson, Rickard Nilsson, Erik Olsson, Kathy Överby, Hans Jildesten

 

Revisorer ordinarie alla valda till 2013

Barbro Thunér, Roland Krantz, Tommy Ternemar

Ersättare alla valda till 2013

Bertil Hagelin, Anette Storm, Hans Lindén

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-17 11:23