Distriktskongress 2016

Distriktskongress 2016

Den 30 november ska motioner till distriktskongressen behandlas på ett representantskapsmöte och i januari (vi återkommer om datum) 2016 på ett representantskapsmöte behandlas vilka ombud som ska representera Karlstad på distriktskongressen.

 

  • Den 31 oktober är nominerings- och motionsstop. (gällande nomineringar se nedan)
  • Den 31 december är det nomineringstopp för ombud till distriktskongressen 2016

 

Vi har idag 33 ombud (samt 33 ersättare) av 175 ombud. Detta antal baseras på antal medlemmar vid årsskiftet. Kongressen kommer att vara den 16 april 2016.

 

Alla nomineringar skickas till karlstad@varmland.sap.se eller via brev till Socialdemokraterna Karlstad, Orrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad

 

Innehavare av uppdragen idag

Ordinarie ledamöter i VU, tillika i distriktsstyrelsen

Ulric Andersson, ordförande                     två år vald till 2017

Åsa Johansson, vice ordförande                två år vald till 2017

Daniel Schützer, studieorganisatör           två år vald till 2017

Linda Larsson                                           två år vald till 2016

Jonas Gunnarson                                      två år vald till 2016

 

Ersättare i VU, tillika ordinarie ledamöter i DS

Lars Mejern Larsson, facklig ledare          två år vald till 2016

Lars-Ove Jansson, internationell ledare    två år vald till 2016

Per Gruvberger                                         två år vald till 2017

Eva-Lena Gustavsson                              två år vald till 2017

Mikael Dahlqvist                                      två år vald till 2016

 

Ordinarie ledamöter i DS

Ann Mlakar Björkqvist                             två år vald till 2016

Anna-Karin Järåsen                                  två år vald till 2016

Monica Gundahl                                       två år vald till 2016

Ulrika Nilsson                                           två år vald till 2017

Per Lawén                                                 två år vald till 2017

 


Ersättare i DS alla valda till 2016

Lena Kandergård, Tobias Eriksson, Gunilla Sundqvist, Hans Jildesten, Marina Isaksson, Benny Pedersen, Lina Larhult

 

Revisorer ordinarie alla valda till 2016

Barbro Thunér, Bertil Hagelin, Hans Lindén

 

Ersättare alla valda till 2016

Anette Storm, Lars Jonsson, Tommy Ternemar