Distriktskongress 2015

Den 27 november är det representantskap i Karlstad AK. På det mötet ska motioner till distriktskongressen behandlas och den 29 januari 2015 är det representantskap och på det mötet ska bland annat behandlas vilka ombud som ska delta på distriktskongressen. Kongressen är den 11 april med atart kl 09.00. Vi återkommer om lokal. 

  • Den 31 oktober är nominerings- och motionsstop. (gällande nomineringar se nedan)
  • Den 31 december är det nomineringstopp för ombud till distriktskongressen 2015

 

Vi har idag 33 ombud (samt 33 ersättare) av 175 ombud. Detta antal baseras på antal medlemmar vid årsskiftet.

Alla nomineringar skickas till expeditionen@karlstad.sap.se eller via brev till Socialdemokraterna Karlstad, Sandbäcksgatan 7, 653 40 Karlstad. 

Innehavare av uppdragen idag

Ordinarie ledamöter i VU, tillika i distriktsstyrelsen

Ulric Andersson, ordförande två år vald till 2015

Åsa Johansson två år vald till 2015

Daniel Schützer, studieorganisatör två år vald till 2015

Linda Larsson två år vald till 2016

Jonas Gunnarson två år vald till 2016

Ersättare i VU, tillika ordinarie ledamöter i DS

Lars Mejern Larsson, facklig ledare två år vald till 2016

Lars-Ove Jansson, internationell ledare två år vald till 2016

Eva-Lena Gustavsson två år vald till 2015

Mikael Dahlqvist två år vald till 2016

Angelica Rage två år vald till 2015

Ordinarie ledamöter i DS

Ann Mlakar Björkqvist två år vald till 2016

Per Gruvberger två år vald till 2015

Anna-Karin Järåsen två år vald till 2016

Monica Gundahl två år vald till 2016

Ulrika Nilsson två år vald till 2015

Ersättare i DS alla valda till 2015

Jennie Eriksson, Pia Falk, Tobias Eriksson, Rickard Nilsson, Hans Jildesten, Anders Johansson, Lena Kandergård.

Revisorer ordinarie alla valda till 2015

Barbro Thunér, Roland Krantz, Hans Lindén

Ersättare alla valda till 2015

Bertil Hagelin, Anette Storm, Tommy Ternemar