Distriktskongress 2012

Datum: Lördag den 28 april 2012

Tid: Kl. 09.00 till senast kl 17.00

Plats: Folkets Hus, Skoghall

 

13 nov Motions- och nomineringsstopp till Distriktskongressen 2012

1 jan Nominerigstopp för ombud till distriktskongressen 2012

 

Motioner

Motioner till distriktskongressen 2012 ska vara arbetarekommunen tillhanda 13

november 2011.

 

Ombud till distriktskongressen

Vi har idag 30 ombud (samt 30 ersättare) av 175. Detta antal baseras på antal

medlemmar vid årsskiftet. Nomineringar av ombud till distriktskongressen ska

vara arbetarekommunen tillhanda 1 januari 2012.

 

Nominering till Val som ska förrättas av distriktskongressen 2011

 

Nedan förtecknat återfinns de beslut och de val som ska göras vid

distriktskongressen 2012. Nomineringarna ska vara arbetarekommunen tillhanda

13 november.

 

Ordinarie ledamöter i vu, tillika i distriktsstyrelsen

Ann-Kristine Johansson, ordförande, två år vald till 2013

Gunilla Svantorp, studieorganisatör, två år vald till 2013

Ulric Andersson, två år vald till 2013

Lena Melesjö-Windahl, ett år vald till 2012

Jonas Gunnarson, ett år vald till 2012

Ersättare i vu, tillika ordinarie ledamöter i DS

Lars Mejern Larsson, facklig ledare, ett år vald till 2012

Lars-Ove Jansson, internationell ledare, ett år vald till 2012

Bjarne Olsson, två år vald till 2013

Eva-Lena Gustavsson, två år vald till 2013

Mikael Dahlqvist, ett år vald till 2012

Ordinarie

Angelica Rage, ledamot DS, två år vald till 2013

Per Gruvberger, ledamot DS, två år vald till 2013

Daniel Schützer, ledamot DS, ett år vald till 2012

Rita Gunnarsson, ledamot DS, ett år vald till 2012

Monica Gundahl, ledamot DS, ett år vald till 2012

 

Ersättare alla valda till 2012

Hans Magnusson

Olga Ljung

Torbjörn Bood

Aurea Karlsson

Rickard Nilsson

Kathy Överby-Nilsson

Tobias Eriksson

 

Revisorer ordinarie alla valda till 2012

Barbro Thunér

Roland Krantz

Tommy Ternemar

Ersättare

Bertil Hagelin

Margareta Axelsson

Christian Norlin

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-24 12:26