S-kvinnor i Karlstad inbjuder till medlemsmöte/årsmöte

Vi är 100 medlemmar

 

Datum           tisdagen den 24 februari 2015 

Tid                Kl 18.00 och vi beräknar att vara klara vid 20-tiden.

                      Från kl 17.30 kommer föreningen RSMH att servera oss the/kaffe och smörgås 

Lokal:            RSMH.s lokaler, Klaraborg, Kårgränd 4

Tema:           Årsmötesförhandlingar

Riksdagsledamoten tillika vår medlem Berit Högman kommer att berätta för oss om aktuella politiska frågor i riksdag

Kom och var med och diskutera tillsammans med oss

 

För att vi skall kunna beräkna förtäringen, så är vi tacksamma om du hör av dig och meddelar om du kommer endera på tel 070 252 97 88 eller via mejl christina@wahrolin.com. Kan du vara bussig och meddela senast den 19 februari så är det bra. 

Ta gärna med en väninna som kan vara med och lyssna på våra politiska samtal och kanske kan hon bestämma sig för att bli medlem….

 

Ni som har Facebook kan kolla på s-kvinnors i Karlstads facebook-sida!

 

Välkommen

Styrelsen

s-kvinnor i Karlstad

 

 

 

Föredragningslista årsmötet 24 februari 2015 

 

 1. Parentation/Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Årsmötets utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer  (ordförande och sekreterare)
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelse
 11. Val av ordinarie revisorer och ersättare – två ordinarie och en ersättare
 12. Val av ombud till arbetarekommunens representantskap – fyra ordinarie och fyra ersättare
 13. Val av representant till Alla Kvinnors Hus
 14. Val av Morgonbriskommissionär
 15. Val av ombud till kvinnodistriktets årskonferens
 16. Val av valberedning
 17. Förslag till verksamhetsplan 2015
 18. Avslutning
Sidan uppdaterades senast: 2015-02-03 08:40