Tro och Solidaritet Karlstad

Vi Broderskapare utgör Socialdemokraternas Kristna grupp och vi finns i alla län över hela landet. Här i Karlstad har vi för närvarande ca 45 medlemmar.

En stark broderskapsgrupp med sin humana syn på mänskliga problem stärker socialdemokraterna och tydliggör vår ideologiska inriktning.

Hos Broderskap finner man en etisk livsuppfattning, som är en stor tillgång för vårt parti.

Kom med i vår krets och stöd vår verksamhet genom ditt medlemskap.


Ordförande Ingrid Emanuelsson
Bävervägen 8
654 68 Karlstad
Tfn: 054-83 21 87, 070-588 21 87
E-post: Ingrid.emanuelson@kau.se

Kassör Nils Jansson
Sälderbråten 237
655 94 Karlstad
Tfn: 054-86 03 33

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-11 12:29