Socialdemokratiska föreningar

Den socialdemokratiska föreningen:
Du väljer själv vilken lokal förening du vill tillhöra och där ha partitillhörigheten. Föreningen väljer ombud till representantskapet som är det högsta beslutande organet i arbetarekommunen. Föreningarna driver lokal partiverksamhet och ordnar möten där alla medlemmar är välkommen.

När du går in på de olika föreningarna kan du själv se vilken du kan ta kontakt med för att få veta mer om föreningens verksamhet.

Klicka till vänster på respektive förening för att få veta mer

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-12 10:46