Handels sf

Handels s-förening är en socialdemokratisk förening öppen för medlemskap för den som är medlem i Handels avd 17 och boende i Karlstad Kommun.
Handelsmedlemmar boende i annan kommun i Värmland kan också få medlemskap men bör då vara medveten om att vår förenings kommunalpolitiska verksamhet är begränsad till Karlstads kommun.

Föreningen har f.n. cirka 100 medlemmar. Föreningen ingår i Karlstads socialdemokratiska arbetarekommuns lokalorganisation. Medlem i vår förening är således samtidigt också medlem i Karlstads arbetarekommun och i Sveriges socialdemokratiska arbetarparti.
Därigenom är föreningen en del av partiet och deltar i partiets och arbetarekommunens olika verksamheter, finns representerade i olika organ och på så sätt strävar efter att påverka politiken, verksamheten och t.ex. valen till förtroendeuppdrag.
Både lokalt, i länet och på riksnivå.

Självfallet är det en huvuduppgift att i varje fråga särskilt se till handelsanställdas intresse. Tycker Du det är bra att det finns en Socialdemokratisk förening för just Handelsmedlemmar och tycker Du det är viktigt att delta och att påverka – välkommen då att bli medlem Du också.

Medlemsavgiften är satt så lågt som till 30:-- om året.

Våra möten har vi som regel i Handels lokaler på Drottninggatan 28. Möten har vi i princip sista måndagen varje månad kl. 18.30.

Då tar vi upp vad som är aktuellt och varje medlem kan ta upp något ärende. Så diskuterar vi vad som ev. kan göras.

Kom ihåg: Det går att påverka politiken.

 

Ordförande 

Thojbrörn Andersson

KassörKent Jansson 

Tfn: 073-8151514 
E-post: vidstinge@yahoo.se