Kronoparken

Ordförande

Liselotte Siivonen 

liselotte.siivonen@hotmail.com

 

Kassör

Kent Larsson

Valthornsgatan 105

656 34 Karlstad

Tfn: 054-831124