Nor

Nors S-förening verkar inom Vålberg, Älvenäs, Segerstad, Norsbron och Edsvalla. Vår förening har ca 60 medlemmar men vi hoppas förstås bli flera.
Som framgår av namnet ägnar vi oss åt att driva lokalfrågor i Nors område.

Har du intresse av att driva lokalfrågor eller vara med och påverka är du varmt välkommen till att bli medlem hos oss. Vi håller oftast våra möten i Sjösala Fritidsgård och har också ibland en del utåtriktade aktiviteter. Vi ser fram emot att du tar kontakt med någon av oss och önskar dig välkomnen till vår förening!

För att bli medlem i vår förening eller delta på något medlemsmöte ta gärna kontakt med ordförande Michelle Hedberg på

tfn: 070 – 374 93 24, e-post: michelle.hedberg1@gmail.com 

Du kan också följa oss via vår facebooksida: Socialdemokraterna i Vålberg (glöm inte att klicka på Gilla knappen)!

Styrelsen 

Ordförande

Michelle Hedberg

Telefon nr: 070 - 374 93 24

E-post: michelle.hedberg1@gmail.com

 

Vice ordförande/studieorganisatör

Carl Ewensson

Tel. 076 - 836 60 30

E-post: carl.ewensson@bredband.net

 

Sekreterare

Johan Olsson

Tel. 070 - 239 72 92

E-post: johan189cm@hotmail.com