Nor

Nors S-förening verkar inom Vålberg, Älvenäs, Segerstad, Norsbron och Edsvalla. Vår förening har ca 60 medlemmar men vi hoppas förstås bli flera.
Som framgår av namnet ägnar vi oss åt att driva lokalfrågor i Nors område.

Har du intresse av att driva lokalfrågor eller vara med och påverka är du varmt välkommen till att bli medlem hos oss. Vi håller oftast våra möten i Sjösala Fritidsgård och har också ibland en del utåtriktade aktiviteter. Vi ser fram emot att du tar kontakt med någon av oss och önskar dig välkomnen till vår förening!

För att bli medlem i vår förening eller delta på något medlemsmöte ta gärna kontakt med vice ordförande Carl Ewensson  

tfn: 070 - 229 53 01  , e-post: carl.ewensson@bredband.net

Du kan också följa oss via vår facebooksida: Socialdemokraterna i Vålberg (glöm inte att klicka på Gilla knappen)!

Styrelsen 

Ordförande

Vakant

Telefon nr:

E-post:

 

Vice ordförande/studieorganisatör

Carl Ewensson

Tel. 070 - 229 53 01

E-post: carl.ewensson@bredband.net

 

Sekreterare

Vakant

Tel.

E-post: