Inbjudan till medlemsmöte! 14 maj

Till medlemmarna i Nors Socialdemokratiska Förening

 Vålberg 8 april 2013
                                                                             

Datum: Tisdagen den 14 maj 2013

Tid: 18.30 - 20.00.

 

Lokal: Sjösala fritidsgård, Långgatan 57 i Vålberg.

Tema: Vad betyder en skolan för Edsvalla? Här kommer våra gäster berätta om skolans betydelse för Edsvalla.
Inbjudna gäster: Jonas Grönberg, Helen Sjödin och Carina Oscarsson, Olle Belsing.

Förtäring: Kaffe/te och sockerkaka. 

 

Anmälan: Om ni har möjlighet anmäl er gärna i förväg genom att mejla till
e-post: norssocialdemokratiskaforening@gmail.com / michellehedberg8993@gmail.com

eller ring 070 – 374 93 24. Önskas samåkning, meddela detta vid anmälan.

 

OBS! Styrelsen träffas kl. 18.00!

Varmt välkomna!                                                                                                               
Styrelsen/gm
Mariette Ericsson & Michelle Hedberg

 

Dagordning för Nors Socialdemokratiska Förenings medlemsmöte
Datum:
tisdagen den 14 maj 2013
Tid:
18.30
Lokal:
Sjösala fritidsgård

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av justerare

§ 3. Gästerna har ordet: Jonas Grönberg, Olle Belsing, Carina Oscarsson & Helen Sjödin

§ 4. Information
a) bankfrågan
b) seniorboende

§ 5. Kommande verksamheter
a) Norsbygdens marknadsdag
b) Lillerudsdagarna 2013-08-24 – 2013-08-25

§ 6. Övriga frågor

§ 7. Nästa medlemsmöte

§ 8. Mötets avslutande

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 10:18