Kallelse till nomineringsmöte!

Datum: tisdag den 29 oktober 2013
Tid: 18.30 - 20.00
Lokal: Sjösala fritidsgård, Långgatan 57, Vålberg

Dagordning inför medlemsmötet kommer handla om att nominera medlemmar till olika kyrkliga uppdrag inom Nor-Segerstads Församling, nominera till distriktskongressen, information om bankfrågan den 21 oktober 2013samt informera om fokusgrupper.

Vi kommer bjuda på kaffe/te och fikabröd.
                                                                

För mer information kontakta:
Mariette Ericsson
Tel. 070 - 361 59 43
E-post: mariette.eriksson@telia.com
Michelle Hedberg
Tel. 070 - 374 93 24
E-post: michellehedberg8993@gmail.com

 

Varmt välkomna!
Styrelsen i Nors Socialdemokratiska Förening

www.socialdemokraterna.se/karlstad

Förslag till Dagordning nr 02 - 13
Datum & tid: tisdag den 29 oktober 2013, kl. 18.30 - 20.00
Lokal: Sjösala fritidsgård

 

§ 11.              Mötets öppnande

§ 12.              Mötets behörighet

§ 13.              Godkännande av dagordning

§ 14.              Val av justerare

§ 15.              Redovisnings av valresultat                  
                     
a) Stiftsfullmäktige
                      b) Kyrkofullmäktige

§ 16.              Nomineringar till Nor-Segerstads Församling:
                     
a) Kyrkorådet
                      b) Valnämnd
                      c) Revisorer

§ 17.              Nomineringar till ombud inför distriktskongressen

§ 18.              Provvalet inför kommunfullmäktigelistan

§ 19.              Information:
                     
a) Bankmötet 2013-10-21
                      b) Fokusgrupper
                      c) Information från Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden,                   Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 20.              Deltagande på skyltlördag 2013-11-30

§ 21.              Övriga frågor

§ 22.              Mötets avslutande

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-15 08:08