Kallelse till s-möte!

Datum: onsdag den 16 april 2014

Tid: 18.30 - 20.30
Plats: Sjösala fritidsgård


Vi bjuder på kaffe och fika!

Kamratliga hälsningar

Önskar styrelsen i Nors S-Förening
Tfn. 070 - 374 93 24
E-post: norssocialdemokratiskaforening@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/karlstad

 

Dagordning 5 - 14

Datum: onsdag den 16 april
Tid: 18.30 - 20.30
Plats: Sjösala fritidsgård

 

§ 42.         Mötets öppnande

§ 43.         Val av justerare

§ 44.         Godkännande av dagordning

§ 45.         Föregående mötesprotokoll
                
a) 2014-02-19
                 b) 2014-03-19

§ 46.         Val av vice sekreterare

§ 47.         Musikkväll/valupptakt i Edsvalla Folkets Hus

§ 48.         Information från AK årsmötet 2014-03-24

§ 49.         Planering inför debattmöte (förslag på datum: 25 augusti/ 1      september eller 8 september)

§ 50.         Planering inför Valborg i Sjösalaparken 2014-04-30

§ 51.         Förslag på motioner till representantskapet
                 a) Utveckla kollektivtrafiken till Karlstads kransorter
                 b) Anlägg ett utegym i Sjösalaparken

§ 52.         Övriga frågor

§ 53.         Nästa möte

§ 54.         Mötets avslutande

 

 

Michelle Hedberg
Ordförande
Vålberg den 25 mars 2014

Förslag till verksamhetsplan
2014 kommer bli ett viktigt valår för Nors -förening. Vårt mål är att värva minst 25 nya medlemmar till s-föreningen. Vi kommer satsa på utåtriktade aktiviteter med dörrknackning, kampanjarbete och mycket mera.

2014-04-16                                 S-möte

2014-04-28                                 Valborg i Sjösalaparken

2014-05-25                                 EU val!

2014-05                                       S-möte

2014-06-07                                  Grillkväll på Segerstad

2014-08-                                      Norsbygdens marknadsdag

2014-08-30 - 2014-08-31         Lillerudsdagarna

2014-09-                                      Dörrknackning  Edsvalla

2014-09-                                      Dörrknackning  Norsbron - Segerstad

2014-09-                                      Dörrknackning Älvenäs - Gökhöjden

2014-09-                                      Dörrknackning Vålberg - Lärkängen

2014-09-                                      Valupptakt i Edsvalla Folkets Hus

2014-09-14                                 Valet

2014-09-23                                 S-möte

2014-12-                                      Julavslutning med julpyssel för barn

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-25 12:44