Förslag till dagordning vid medlemsmöte tisdagen den 27 november 2012

Tid: 18.00

Lokal: Sjösala fritidsgård

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Val av mötesfunktionärer:

a)      mötessekreterare

b)      justerare

§ 4. Val av kandidater till kyrkovalet 2013

§ 5. Information om Skyltlördagen den 1 december 2013

§ 6. Rapporter:

a)      Förfallna hus

b)     Edsvallaskolan

c)      Seniorboende

§ 7. Övriga frågor

§ 8. Mötets avslutning

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-05 16:03