Nyårsbrev

December 2013
Till alla medlemmar i Nors Socialdemokratiska Förening

Nyårsbrev!

Tänk vad fort tiden går, nu är vi redan inne i december och det är inget vanligt år utan det är ett valår. Vi börjar under våren med ett viktigt EU val därefter infaller det stora riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet i september 2014.

Edsvallaskolan
Under våren bjöd Nors s-förening in Edsvallagruppen: Jonas Grönberg, Olle Belsing, Carina Oskarsson och Helen Sjödin för att där diskutera Edsvallaskolans framtid.

Förfallna Hus
Vår s-förening har även blivit kontaktad av vår värmländska riksdagsledamot Gunilla Svantorp angående frågan om förfallna hus. Hon har då skrivit en motion till riksdagen att förtydliga reglerna gällande förfallna hus. Under hösten har även stadsbyggnadsnämnden valt ut några hus för att driva framåt.

Bankfrågan
Under hösten så har vår s-förening anordnat bankmöte i Edsvalla Folkets Hus mellan företagare och föreningar i Nor för att se hur stort intresset är att i framtiden öppna ett nytt bankkontor på orten.

Trygghetsboende och Älvenäs BK
Vi har under hösten blivit kontaktad av Älvenäs BK angående beslutet att upprätta en ny detaljplan för trygghetsboende i Stora Bårum. Nors s-förening tillsammans med Älvenäs BK anordnade ett dialogmöte för att berätta om bågskytteklubbens verksamhet och hur föreningen riskerar att påverkas av den nya detaljplan.

Fokusgrupper i Karlstads Arbetarekommun
Under hösten har det bildats olika fokusgrupper vars mål är att skriva ihop det politiska valprogram inför 2014. Valprogrammet kommer fastställas av årsmötet i mars.

Aktiviteter under året 2013
Vår s-förening har även deltagit under valborgsmässofirandet i Sjösalaparken, Lillerudsdagarna, Norsbygdens marknadsdag samt skyltlördagen. Under året har vi fått nya medlemmar vilket är glädjande då vi behöver människor som vill representera vår s-förening och jobba för att utveckla Vålberg, Älvenäs, Segerstad och Edsvalla.

 

Kyrkovalet 2013
Under detta år har vår s-förening kampanjat för kyrkovalet 2013 och fick majoritet i Nor - Segerstads Församling.


Våra nya förtroendevalda i Nor-Segerstads Församling 2014
Längst bak till höger: Hasse Abrahamson, Cecilia Kjellström, Torbjörn Holmström, Bob Magnuson, Kerstin Bergqvist, Kenneth Svensson, Per Flobergseter, Kur Ådjers, Michelle Hedberg, Mariette Ericsson, Mars Grimberg, Yvonne Wahlström-Sand.

 

Vår s-förenings representation i nämnder
- Miljönämnden                                        Mariette Ericsson
- Stadsbyggnadsnämnden                          Michelle Hedberg
- Arbetsmarknads och socialnämnden      Yvonne Wahlström-Sand

Valet 2014
På det sista representantskapet för året beslutades det att Linda Larsson är Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelseordförande.

Den 14 september 2014 är det riksdagsval, kommunalval och landstingsval. I två val har Socialdemokraterna förlorat valet och den borgerliga alliansen har steg för steg monterat ned välfärdssystemet som Socialdemokraterna har byggt upp. Arbetslösa, sjuka, utförsäkrade, invandrare och pensionärer har fått betala ett högt pris för regeringens skattesänkningar för höginkomsttagare. Klasskillnaden och segregationen i Sveriges ökar. Svenska elevers prestation i skolan har försämrats under regeringens styre.

Vi Socialdemokrater strävar efter alla lika värde, alla människor ska ges möjlighet till ett bättre liv. Vi vill bekämpa klasskillnaden och den ökade segregationen i samhället och göra Sverige till ett varmare land.

Värva gärna fler medlemmar till vårt parti: med nya medlemmar blir ett starkare parti som kan medverka till en valvinst 2014!
Bli medlem direkt! SMSa personnummer till 72105 (S ååmmddxxxx) kostnad 100 koronor första året därefter 220 kronor. 

 

GOTT NYTT ÅR!
Önskar vi er alla!
Styrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-03 10:03