Nyårsbrev 2012

Tiden går så fort och året lider mot sitt slut. Vår s-förening har under detta år varit mycket aktiva både i media och ute på orten. Under detta år har vi haft besök från våra gruppledare, tjänstemän från Karlstads kommun har besökt oss. Vi har dessutom drivit frågan om att få den styrande majoriteten att agera kring förfallna hus och ovårdade tomter som har blivit alltfler inom Nors område. Vi har tagit initiativ till att anordna dialog möten med boende ute i Edsvalla angående Edsvallaskolan. Vår förening har vuxit sig starkt och fått alltfler boende på orten att ansluta sig till oss för att vi driver lokalfrågor! Detta känns jätteroligt men vi behöver bli fler och vi behöver fler som vill börja jobba som förtroendevald inom s-föreningen såväl som förtroendevald inom Karlstad kommun och Svenska kyrkan. Vi har dessutom lyckats rädda vårt badhus som hotades av nedläggning av den styrande majoriteten. Nu går vi mot kyrkoval 2013 och det är mycket viktigt att vår s-förening får fler mandat så vi kan styra i kyrkorådet och arbeta för en folkkyrka med framtidstro. Vi har under året även drivit frågan om att rädda vårt medborgarkontor som den styrande majoritet i Karlstad kommun valde att lägga ned december 2012.                        

Utåtriktade aktivteter 2012

Vår s-förening har deltagit på Norsbygdens marknadsdag, Lillerudsdagarna och Skyltlördagen.

Vi har dessutom genomfört dörrknackning i Edsvalla och Vålberg för att prata med folk och de har även skrivit på våra listor mot förfallna hus bland annat.

 

Frågor som vår s-förening har drivit igenom 2012

Gång - och cykelväg från Konsumbutiken i Vålberg till Åstorp

Besökstoalett till Sjösalaparken

Striktare regler och hantering kring förfallna hus

Skötsel av lekparker i Edsvalla, Vålberg, Älvenäs och Norsbron

 

Under vårt senaste medlemsmöte tog vi beslut om att s-föreningen ska driva frågan att få en bankomat till orten och driva frågan att få ett seniorboende inom Nors område. Nu höjer alltfler äldre sina röster om att få flytta ut sina hus till seniorboende. Det är vårt ansvar som s-förening att driva frågor som ska gynna de boende på orten.

 

Samarbete mellan föreningar

Ni har säkert noterat att vår s-förening har inlett samarbete mellan olika föreningar på orten. Detta för att vi i större utsträckning kan anordna dialogmöten, träffar och höra vad olika föreningar ställer sig till olika frågor. Vi kommer under 2013 fortsätta att ha samarbete mellan olika föreningar.

Brev till medlemmarna

Med tanke på miljön och för att kunna hålla nere kostnaderna för föreningens medlemsutskick uppmanar vi dig, som har skaffat e-post, eller bytt e-post adress att anmäla din e-postadress till Michelle Hedberg via telefon. 070 - 374 93 24 eller via e-post norssocialdemokratiskaforening@gmail.com, om du inte gjort det. Glöm inte heller att meddela henne om att du har en ny adress.

Årsmöte 2013

Notera redan nu i almanackan att vi har årsmöte tisdagen den 12 februari 2013 med start kl. 18.30. Lokal: Sjösala fritidsgård, Långgatan 57, Vålberg. Förslag till årsmötet, s.k. motioner, skall vara till styrelsen senast den 21 januari 2013. Motioner skickas via e-post: norssocialdemokratiskaforening@gmail.com

Valberedningen

De kan tyckas långt till nästa årsmöte, men det är dags att tipsa valberedningen om nya ledamöter till styrelsen. Valberedningen är June Sandberg.

 

Kontakta s-föreningen vid frågor

Ordförande
Mariette Ericsson, tel. 070 - 361 59 43
E-post: mariette.eriksson@telia.com

Vice ordförande/medlemsansvarig
Michelle Hedberg, tel. 070 - 374 93 24
E-post: michellehedberg8993@gmail.com / norssocialdemokratiskaforening@gmail.com

Styrelseledamot
Kurt Ådjers, tel. 054 - 54 70 90

Valberedare
June Sandberg, tel. 054 - 54 80 28
E-post: june.sandberg@aventus.nu

EN RIKTIG GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Önskar vi er alla!

Styrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-02 11:32