Till medlemmar i Nors S-Förening

Kallelse till extra årsmöte!

Datum:     Tisdag den 15 september 

Tid:          18.00

Plats:        Sjösala Fritidsgård, Långgatan 57, Vålberg

På det extra årsmötet väljs en ny kassör (fyllnadsval) och nytt representantskapsombud (fyllnadsval).

 Anmälan om deltagande

För att vi ska kunna beräkna på förtäringen, så är vi tacksamma om du hör av dig och meddelar om du kommer - till Michelle Hedberg på tel. 070 - 374 93 24 eller via e-post: michelle.hedberg1@gmail.com

Vi vill att ni anmäler er senast fredag den 11 september!

Välkomna!

Styrelsen Nors S-Förening

Dagordning för Nors S-Förenings extra årsmöte den 15 september 2015

§ 1.                Extra årsmötets öppnande

§ 2.                Val av mötesordförande

§ 3.                Val av mötessekreterare

§ 4.                Val av två justeringsmän tillika rösträknare jämte ordf. justera dagens           protokoll

§ 5.                Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

§ 6.                Fastställande av dagordning

§ 7.                Val av kassör (fyllnadsval) 

§ 8.                Val av ett ordinarie representantskapsombud (fyllnadsval)

§ 9.                Övriga anmälda frågor 

§ 10.              Extra årsmötets avslutande

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-07 09:09