Nordöstra

Föreningen är i första hand en geografisk grundorganisation för socialdemokrater i "nordöstra" Karlstad. Föreningen är verksam inom bostadsområdena Färjestad, Rud, Norra Kroppkärr, Lorensberg och Stockfallet. Vi bevakar och försöker påverka alla typer av frågor som berör de egna bostadsområdena.

Vi tycker det är viktigt att genom en nära kontakt med de boende fånga upp och föra fram deras synpunkter.

Vi tar i föreningen ofta upp även mera övergripande frågor om samhällsplaneringen, såsom bostadsmiljö, bostadskostnader, trafik och planfrågor.

Om du är intresserad av att diskutera och påverka politiken i både stort och smått, hör av dig till någon i vår styrelse!

Goda kamrater och trevliga gemenskap får du på köpet.

 

Ordförande Bernt-Åke Larsson

bernt-ake.larsson@telia.com

Kassör Rolf Johansson
Tfn: 054-83 75 91