Skåre-Råtorp

Vi i Skåre s-förening jobbar med att bevaka vad som händer i vårt område och vill i det sammanhanget utgöra en remissinstans i frågor som berör framtida utbyggnad av bostäder och industrier, kommunikationer, vård, social omsorg, skola och övrig samhällsservice.

Som grund för att kunna göra detta kommer vi att hålla oss informerade om vad innevånarna i Skåre-Råtorp har för synpunkter i olika frågor som berör stadsdelen.

Vi vill också, i samverkan med övriga s-föreningar, vara med och påverka det som sker i den kommunala verksamheten i Karlstad som helhet. I dessa sammanhang kan vi medverka till att föra ut information till invånarna i Skåre.

Vi kommer också att verka för att föra fram demokrati- och ideologifrågor i dagspolitiken och satsa på utbildning av våra förtroendevalda.

Ordförande Lennart Halvarsson
Kapsågsvägen 10
653 51 Karlstad
Tfn: 054-533 907 , 073-825 44 50
E-post: lennart.halvarsson@svenskakyrkan.se

Kassör Thomas Rehn
Soldatvägen 21
653 50 Karlstad
Tfn: 054-53 17 62, 070-630 49 47
E-post: thomas.rehn@ifmetall.se