Socialdemokratiska kulturföreningen

Kultur S-föreningen är en intresseförening där kulturen är huvudintresset. I kultur S-föreningen kan var och en som delar de socialdemokratiska idéerna vara medlem. 

Har man därutöver ett intresse för kulturfrågor är det bara bra. Oavsett var Du bor i länet är Du välkommen som medlem i föreningen. Vår verksamhet förutom det rent politiska är inriktat på kulturell verksamhet.

Vi gör besök hos någon av länets många målande konstnärer samt även hos någon som sysslar med enbart konsthantverk såsom keramik, glas, träskulptur. Vi gör även teaterresor.

Vi tar gärna emot förslag på konstnärer och konsthantverkare som ni vill besöka. Kontakta i så fall någon i styrelsen med förslag.

Anmälan om medlemskap kan göras till vår ordförande eller till arbetarekommunens expedition.

Ordförande Stig Granfeldt 

E-post: stig.granfeldt@karlstad.se

 
Kassör Christer Alnebratt
E-post: christer@alnebratt.se