Ulvsby s-förening

Ulvsby socialdemokratiska förening

Ulvsby socialdemokratiska förening är den lilla föreningen som nu överlevt 101 år. Föreningen bildades 1914 och har varit aktiv sedan dess, speciellt när det gäller frågor i vår närmiljö. Vi arbetar med att bevaka vad som händer i vårt område, bostäder, kommunikationer, vård, social omsorg, skola och övrig samhällsservice. Vi arbetade bl.a. aktivt att få till stånd den nu så populära cykelbanan, s.k. Klarälvsbanan.

För tillfället är den planerade ombyggnaden av RV 63 från Karlstad till Vallargärdet som vi bevakar.

Föreningens medlemmar finns genom sina medlemmar representerad i kommunrevisionen, stadsbyggnadsnämnden, KPR (kommunens pensionärsråd), nämndeman i Värmlands Tingsrätt, representation i Arbetarkommunens valberedningar.

Om du är intresserad av att diskutera och påverka politiken i både stort och smått, hör av dig till någon i vår styrelse!

Vi informerar socknens invånare regelbundet via Sockenbladet, som skickas ut fyra gånger per år.

Goda kamrater och trevliga gemenskap får du på köpet

Alf Nilsson, ordförande, 070-5314383

Kerstin Österberg, 070-5767154

Ingemar Rattfält, 070-3925755