Önskemål rörande Klarälvsbanan från Karlstad till Ulvsby

Ulvsby 3 juni 2014

Från Ulvsbys Socialdemokratiska förening vädjar vi till kommunen att man sna­rast återställer asfaltering av Klarälvsbanan från Karlstad till Ulvsby efter det att man under 2013 grävt ner fiberkabel längs f.d. banvallen. Som den i dagsläget ser ut efter detta arbete är det stor risk att man kan skada sig när man cyklar, går eller skatar på banan, då asfalten är sönderbruten på ett otal ställen.

Nedanstående bilder är tagna från Skålsbäcken och fram till Ulvsbys gamla sta­tion.

 

 

Det ligger också en gammal räls på högkant vid sidan av banan som skulle kunna innebära stor skada om någon kör omkull på denna. Denna ligger på vänster sida från Karlstad strax innan stationshuset.

Vi vädjar också till kommunen om en större parkeringsplats för bilar i anslutning till banvallen Ulvsby. I nuläget får endast två bilar plats.Banvallen är flitigt använd av motionärer som åker inlines , rullskidor , cykel m.m. Vintertid skidor. Påstigning sker vid denna plats i Ulvsby. Detta innebär att man ofta ställer sin bil efter byvägen som inte är bred nog för parkering.

Det är ju härifrån man gör upp skidspår på vintern mot Forshaga. Detta spår är flitigt använt och då är parkeringsfrågan ett mycket stort problem.Med vänlig hälsning

På uppdrag av styrelsen för Ulvsby Socialdemokratiska förening

Eva Boström                                            Kerstin Österberg

Diamantvägen 20                                     Ulvsby Åstorp 356

655 93 Karlstad                                        655 93 Karlstad

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-09 09:52