Ulvsby S-förening 100 år

Ulvsby s-förening

Ulvsby socialdemokratiska förening 100 år.

Ulvsby socialdemokratiska förening är den lilla föreningen som nu överlevt 100 år. Den 10 maj var det 100-årsjubileum. Detta firades med en fest i Sockenstugan med föreningsmedlemmar och inbjudna gäster, bl.a. Rickard Nilsson, Malin Svedin, Monica Gun­dahl, Philip Johnsson, Angelica Rage.

Eva Boström, Birgitta Sundin och Kerstin Österberg uppvaktades med Brantingmedalj och blommor för mångårigt föreningsarbete.

 

Föreningen bildades våren 1914 på initiativ av Forshaga arbetarkommun och Alsters sockens valkommitté och har sedan oavbrutet fungerat sedan dess. Under första året sökte 35 med­lemmar inträde i arbetarkommunen.

Under 1916 togs en mycket stor fråga upp, nämligen om man kunde ”göra något mot vårt lands indragande i kriget”. Utökad skolgång var tidigt en annan viktig fråga.

Under årens lopp har vi inom föreningen varit aktiva när det gäller ”närfrågor”. Vi kämpade ett antal år för att banvallen skulle asfalteras och därigenom få en bilfri cykelbana. Det tog dock många år innan den verkställdes men nu är Klarälvsbanan mycket attraktiv för cykelåkare och andra motionä­rer. Vi har nu skrivit till kommunen om önskemål att iordningsställa lekplatsen vid Vallargär­det som varit i dåligt skick under en längre tid samt att trafikmiljön på Diamantvägen kring skolan ska förbättras. Vi fortsätter kampen för att få bort Bergtäkten ur Översiktsplanen.

Vi kommer att bevaka pla­nerna på denna ombyggnaden av RV63 .

Föreningen finns genom sina medlemmar representerad i kommunrevisionen, kyrkorådet, kyrkofullmäktige, stadsbyggnadsnämnden, KPR (kommunens pensionärsråd), rådet för funktionshindrade, nämndeman i Värmlands Tingsrätt.

Du som är intresserad av att påverka politiken, i smått och i stort, är välkommen till före­ningen. Du får gärna vara med under en ”pröva på”- period inför ett medlemskap. Kontakta någon av oss.

 Ordförande: Alf Nilsson

Åttkantsgatan 1

652 20 Karlstad

Tel 070-531 43 83

E-post: anil@liv.se

 

Kassör: Ingemar Rattfält

Karmgatan 63

653 47 Karlstad

Tel: 070-392 57 55

E-post: ingemar.rattfalt@byggbeslag.se

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-18 11:34 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-03 13:14