Ulvsby s-förening vill se förbättrad trafiksäkerhet

Angående förbättrad säkerhet vid korsning riksväg 63 – Edsgatevägen i Karlstad

Ulvsby socialdemokratiska förening önskar en förbättring av säkerheten vid korsningen riksväg 63- Edsgatevägen norr om Karlstad.

Orsaken till vår begäran är att korsningen är otydlig för den som kommer norrifrån och skall svänga in på Edsgatevägen. I mörker, snöväder, dimma eller regn är det trots markering i vägbanan svårt att se Edsgatevägen och hur den svänger. Följden kan bli att bilisten missar korsningen, hamnar i filen för mötande trafik, tvingas backa eller gör en felaktig sväng. Korsningen skapar mycket stor osäkerhet och rädsla.

Trafiken på  Rv 63 är hög i båda riktningarna (raksträckor) och mycket intensiv. Edsgatevägen är ganska livligt trafikerad och används som genomfart mellan riksvägen och Kronoparken med universitetet och handel-och industriområdet  Välsviken, som är under tillväxt.

Vi önskar belysning  och reflexer som gör korsningen tydlig och minskar risken för olyckor.

Med förhoppning om en snar och positiv behandling

 

Alf Nilsson                                                                 

Anita Eidebrant Bylund                                                                              

                          
Sidan uppdaterades senast: 2011-10-24 08:26