Länkar

Östra socialdemokratiska föreningen i Katrineholm

www.socialdemokraterna.se/katrineholmostra

Socialdemokraterna i Sörmlands landsting

www.s-landstinget.se

 

ABF

ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år
www.abf.se

Socialdemokratisk dagstidning i Sörmland

www.folket.se

Aktuellt i Politiken

Socialdemokraternas nyhetstidning
www.aip.nu

Broderskapsrörelsen
För oss kristna socialdemokrater är broderskap - i betydelsen solidaritet - själva förutsättningen för skapandet av ett gott samhälle.
www.broderskap.se

LO - Landsorganisationen
LO är organiserat i ett samarbete mellan 16 medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn
www.lo.se

Olof Palmes Internationella Centrum
Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor.
www.palmecenter.se

S-info
s-info.se är ett nätverk för socialdemokrater över hela landet. Här kan du besöka hemsidor för partidistrikt, arbetarekommuner, s-organisationer och socialdemokratiska politiker. Du kan även besöka bloggar, delta i debatter, prenumerera på nyhetsbrev samt mycket annat.
www.s-info.se

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter
www.s-kvinnor.se

Socialdemokratiska studentförbundet
Socialdemokratiska studentförbundet består av 28 klubbar och föreningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet.
www.s-studenter.se

SSU
Vi är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 20 000 medlemmar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi är också del av den socialdemokratiska världsrörelsen med systerorganisationer i över 100 länder runt om i världen.
www.ssu.se

Unga Örnar
Unga Örnar, barnens förening, är en riksorganisation som finns över hela landet. Omsorg och respekt mellan människor utvecklas i ömsesidiga relationer
www.ungaornar.se

(s) i EU

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.europaparlamentet.socialdemokraterna.se

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
www.socialistgroup.org

Europeiska socialdemokratiska partiet
www.pes.org

Europeiska unionen
Central Internetsida för information om EU:s institutioner och organ.
www.europa.eu.int

EU
Europaparlamentet

Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner.
www.europarl.eu.int

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida.
http://europa.eu.int/comm/

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete.
http://ue.eu.int

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete.
www.riksdagen.se/eu/

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar
www.europaportalen.se

(s) i Europa

Olof Palmes arkiv på nätet

www.olofpalme.org

Socialistinternationalen
Socialistinternationalen är en världsomspännande organisation bestående av socialdemokrater, socialister och arbetarpartier. I dag ingår 143 politiska partier och organisationer från alla världsdelar.
www.socialistinternational.org

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv.
www.annalindhsminnesfond.se

Arbetarrörelsens arkiv
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.
www.arbarkiv.nu

Jobbare mot rasism
Jobbare mot rasism är ett samarbete mellan SEKO, Byggnadsarbetareförbundet och socialdemokraterna. Syftet är att motverka främlingsfientlighet och rasism samt att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och respekt för varandras olikheter.
www.jobbaremotrasism.se

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.
www.palmefonden.se

Regeringen
www.regeringen.se

Riksdagen
www.riksdagen.se

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar.
www.val.se

Interna SAP-länkar

Kugghjulet

Intern bildbank för socialdemokraterna. Användarnamn och lösenord krävs.
http://195.67.28.20/www/login.asp

SAPnet
SAPnet är en intern webbplats som kräver lösenord.
http://fc.sap.se

 
 

Sidan uppdaterades senast: 2006-11-06 15:42