Alla har rätt till ett bra liv

Katrineholm har en bra handikappomsorg med den för oss Socialdemokrater prioriterade utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett bra liv. Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre och med det goda livet som utgångspunkt satsar vi vidare på de medmänniskor som har svårast att klara sig utan samhällets stöd. Redan i februari tog vård- och omsorgsnämnden beslutet att bygga en gruppbostad för yngre. Ett eget hem med nödvändig omvårdnad för unga funktionshindrade som är beredda att ta steget ut i vuxenvärlden, bort från föräldrahemmet. Ett boende där man får andra unga människor till grannar, och där man får möjlighet att utvecklas som människa.


Nu går vi vidare genom att påbörja arbetet med ett omvårdnadsboende. Omvårdnadsboendet riktar in sig mot människor som samtidigt lider av psykiska sjukdomar och av olika beroendesjukdomar. Det vanliga är att de här personerna skickas till vårdinrättningar runt om i landet, ofta långt borta från anhöriga. Vi menar att kommunen i så stor utsträckning som möjligt själv ska erbjuda adekvat omvårdnad också till den här gruppen människor. Att ha drabbats av psykisk sjukdom innebär inte att man ska behöva acceptera att flyttas runt i landet. Också multisjuka människorna behöver känna en trygghet i att vi gör allt vi kan för att ge dem bästa möjliga förutsättningar.


Tyvärr kommer vi aldrig klara av att ta hand om alla. Vården för multisjuka är intensiv och specialiserad, därför kommer det alltid att finnas tillfällen där vårdtagaren får bättre vård i en annan kommun. I de fallen ska vi självklart låta personen få ta del av den bästa vården. Men målet är klart. Invånarna i Katrineholm ska i största möjliga utsträckning få bästa tänkbara vård i hemkommunen.


Sorgligt nog har vi kunnat konstatera att den borgerliga landstingsledningen inte delar uppfattningen om att erbjuda bra vård i människans närhet. Nedläggningen av avdelning fyra på Kullbergska sjukhuset innebär en märkbar försämring för psykiskt sjuka i Katrineholm. Att moderater, kristdemokrater, folkpartister, centerpartister och miljöpartister i landstinget försämrar psykiatrin i västra Sörmland får dock inte innebära att vi sänker vår ambitionsnivå. Vi Socialdemokrater i Katrineholm är stolta över ambitionen att ge alla invånare i Katrineholm möjlighet till ett värdigt liv.

 

Monica Johansson (s)
Patrik Fornedal (s)
Ordförande och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-08 13:22