Att bryta oljeberoendet kräver mer vindkraft och biogas i Katrineholm

Egen produktion av vindkraft och biogas men även fler energibesparande åtgärder. Det är tre exempel som Fredrik Olovsson, ordförande (s) i kommunens miljöstrategiska råd, vill att Katrineholm ska satsa på framöver.

- Vi måste ta vårt ansvar för att bryta oljeberoendet och komma tillrätta med klimatförändringarna, menar Olovsson.

Det miljöstrategiska rådet har precis påbörjat sitt arbete och hösten kommer i stor utsträckning om att rådet ska få mer kött på benen i viktiga miljöfrågor. Men rådets ordförande vill trots det lyfta fram några frågor.

- Miljöfrågorna är otroligt viktiga för vår kommun. Dels ska vi ta ansvar för att lösa globala miljöproblem, dels måste vi ta itu med det som gör att vår närmiljö försämras. Men problemen är också möjligheter. Här finns arbetstillfällen att skapa och pengar att både tjäna och spara, inte minst om man ligger i framkant, säger Fredrik Olovsson.

I det miljöstrategiska rådet som kommunstyrelsen utsett ingår en representant för varje parti i kommunfullmäktige förutom socialdemokraterna som har två ledamöter. Förutom Fredrik Olovsson är även Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande (s) Jessica Ljunggren med från majoriteten. Tillsammans ska rådet bereda och ta initiativ i miljöstrategiska frågor. Den första rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen i december nästa år.

- Vi har ett brett uppdrag och det är en möjlighet att borra ordentligt i miljöfrågorna. Förhoppningsvis ska vi kunna göra det i bred politisk enighet. Miljöfrågorna är både viktiga och väldigt långsiktiga. Då är det bra om vi kan bli överens över partigränserna, säger Fredrik Olovsson.

 
Sidan uppdaterades senast: 2008-09-09 10:09