Barn och gamla i fokus i S-budgeten 2010

Med ordning och reda i ekonomin kan den socialdemokratiska majoriteten i Katrineholm lägga fram stora satsningar i budgeten för nästa år. Skolan och förskolan får 25 miljoner kronor, äldre- och handikappomsorgen, 21,5 miljoner och ett par nya miljoner satsas på integration och sysselsättning bland unga arbetslösa. Hela 16 miljoner tillföras Socialnämnden till följd av att fler blir beroende av socialbidrag till följd av ökad arbetslöshet och regeringens neddragningar i trygghetssystemen. Budgeten kan läsas sin helhet på kommunens hemsida, www.katrineholm.se

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-20 15:25