Befogad kritik som riktas mot landstinget

Det finns en kritik och en oro som växer sig stark i Katrineholm kring de förändringar som landstinget nu planerar genomföra på Kullbergska sjukhuset. I såväl massmedia som på gator och torg viskas det i orolig ton kring vad som komma skall och frågetecknen kring de förändringar som nu genomförs på Kullbergska sjukhuset är många.

 

Den senaste tidens massmediala diskussion är inte obefogad. Med den historik som finns kring Kullbergska sjukhuset växer nu oron att vi katrineholmare återigen får se oss överkörda av landstingspolitikerna och att Kullbergska sjukhuset ånyo kommer stå som den stora förloraren när pengar ska sparas. Jag har uppskattat den raka och ärliga dialog som den nya landstingsledningens representanter har stått för gentemot oss ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Men, jag ställer mig kritisk till den minst sagt bristfälliga informationen till personal och medborgare kring de förändringar som nu genomförs i Katrineholm. Den som har rent mjöl i påsen har heller ingenting att dölja och kanske är det just den bristfälliga informationen kring förändringarna på Kullbergska som har lett till den tilltagande oron bland katrineholmsborna.

 

Vi vill veta att vårt sjukhus även i framtiden kommer att finnas kvar och vilken roll vårt sjukhus kommer att spela. Lika viktigt för oss i Katrineholm är det att få veta på vilket sätt övriga sjukhus berörs av de besparingsåtgärder som nu genomförs.

 

Jag uppmanar således landstingsledningen att omgående tydliggöra vilka ambitioner man har med Kullbergska sjukhuset och vilken roll och funktion man ser att sjukhuset kommer att ha i framtiden. Jag vill också se en tydlighet kring vilka förändringar som övriga sjukhus i länet står inför och hur dessa sjukhus får vara med att bidra till besparingarna som nu genomförs i landstinget.

 

Hälsningar

 

 

Göran Dahlström

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-15 14:43