Borgarna förnekar ansvar!

Hört flera inslag på radio och på TV om svårt sjuka som ska bli av med sin sjukersättning och söka arbete på hela arbetsmarknaden. Vad menar ministern Elisabet Husmark-Persson med att förneka ansvar för det som är försäkringskassans tillämpning? Det är ju regeringen som styr sin myndighet genom lagstiftning och regleringsbrev. Det går inte att skylla på sin egen myndighet. Alla vet ju att det finns en stor stab av politiskt sakkunniga som hjäper statsrådet att sköta sin kontroll av försäkringskassan. Massor med pengar har ju också tillskjutits.

Det här oförmågan från regeringen leder till att en svårt sjuk person som får nej av försäkringskassan kan överklaga till förvaltningsdomstol och få slutligt avgörande efter kanske två år. Då har de svårt sjuka  i många fall hunnit avlida. Då är problemet ju borta och utanförskapet minskat. Men det kanske var det som var meningen. Jag tycker detta är ovärdigt i ett land som Sverige.

Den högerdominerade regeringen har inte fattat att vilka individer som får mycket svåra sjukdomar avgörs av slumpen. Det är därför vi behöver ett ersättningssystem vid sjukdom som också i tillämpningen visar på en värdig människosyn. 

Carl Åke Söderquist
Ersättare (S) i Katrineholms socialnämnd

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-03 16:38