Förslag i s-budgeten ”Till pensionärer istället för miljonärer”

Socialdemokraterna vill ge landets pensionärer 2000 kronor mer i plånboken istället för att avskaffa förmögenhetsskatten. Det är ett av förslaget i partiets budgetalternativ. Dessutom satsar partiet mer på att bryta den ökande långtidsarbetslösheten bland unga och på utbildning i olika bristyrken. - Vår budget är rättvisare och modernare än regeringens. Vi visar att man kan skapa fler jobb och bättre välfärd istället för att öka klyftor och orättvisor, säger Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Katrineholm.

Här följer några av förslagen 

Ny form av kort kvalificerad arbetsmarknadsutbildning så kallade avstampsutbildningar. Dessa ska inte kräva några förkunskaper utan vara öppna för alla långtidsarbetslösa ungdomar. Utbildningarna får genomföras i samarbete med potentiella arbetsgivare. De ska fokusera på att lära ut en specifik yrkeskunskap inom ett yrke där det råder arbetskraftsbrist.

 Inom många branscher väntas stora generationsväxlingar. Stora delar av arbetsmarknaden står inför en generationsväxling och genom att satsa på introjobb kan fyrtiotalisterna jobba kvar som handledare och introducera unga. På så vis kan kunskap systematiskt föras över till den yngre generationen. Vi vill börja med att utveckla modellen med introjobb inom äldreomsorgen. Introjobben riktar sig till unga som är klara med sin utbildning i gymnasiet eller i högskolan men behöver en färdigutbildning direkt i arbetslivet.

Vi vill satsa på att bekämpa arbetslösheten bland dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Därför vill vi införa 15 000 förstärkta nystartsjobb som ger arbetsgivaren 50 procent av lönen i subvention plus den nystartssubvention som motsvarar arbetsgivaravgifterna. Dessa förstärkta nystartsjobb ska riktas till dem som har varit inskrivna vid arbetsförmedlingen eller sjukskrivna i minst två år. De ska även kunna ges till personer som får försörjningsstöd. 

De gemensamt finansierade föräldraförsäkringarna och sjukförsäkringarna är till för att ge alla som är i behov av det ett bra försäkringsskydd. De är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen. I vår budget vill vi höja ersättningen i de här försäkringarna till 80 %. Vi vill också höja taket för sjukpenningen och den tillfälliga föräldrapenningen till 10 prisbasbelopp

Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Det innebär att vi vill höja ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent, och taket till 930 kronor per dag. Vi vill även förbättra a-kassan på samma sätt för de människor som både är arbetslösa och sjukskrivna. En bra arbetslöshetsförsäkring gör att den som förlorar sitt jobb kan koncentrera sig på att snabbt söka nytt och inte behöver oroa sig för att behöva flytta från hus och hem.

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-05 08:35