Jobbkongressen - första steget mot regeringsskifte

Jobben är det övergripande för hela kongressen, säger Monica Johansson (mitten) kongressombud från Katrineholm. Flankeras av Tony Karlsson (ombud) och Fredrik Olovsson (Sörmländsk delegationsledare). På socialdemokraterna i Katrineholms medlemsmöte den 24 september diskuterades livligt frågor inför partikongressen i Älvsjö.

 

Den 28 oktober öppnas socialdemokraternas Jobbkongress i Älvsjö. Monica Johansson, Tony Karlsson och Åsa Russell-Thorell är ombud från Katrineholm. Dessutom är Fredrik Olovsson, ordförande i Katrineholms arbetarekommun, delegationsledare för den Sörmlänska delegationen.

Monica Johansson menade att jobben är kongressens huvudfråga. Kommer vi inte tillrätta med arbetslösheten klarar vi inte välfärden, menar Monica Johansson. Också Tony Karlsson betonade vikten av att få upp sysselsättningen, som menade att vi måste förbättra arbetsplatserna för att man inte ska bli utsliten i förtid.

Diskussionen var stundtals mycket livlig och frågorna många. Anne Kron, från Floda, undrade vilka beslut partiet skulle ta när det gäller de sjuka och sjukförsäkringen.

- Regeringen hävdar att alla sjukskrivna är simulanter och dagdrivarna ska sättas i arbete. Vad blir vår linje när det gäller sjukförsäkringen, undrade Anne Kron.

Både Tony och Monica menade här att partiets linje är tydligt. Enligt dem finns förslag på att 80 % ska få 80 % vid sjukdom. Men det är viktigt att betona att arbetslinjen gäller. Klarar man att arbeta 10 % ska man göra det. Är man så sjuk att man inte kan arbeta så måste det också kunna vara så.

- Varje arbetad timme är värdefull om vi ska klara välfärden, menade Tony Karlsson.

Alf Andersson, från Nävertorp, menade att den orättvisa pensionärsskatten måste bort. Pat Werner, ordförande i service- och tekniknämnden, instämde.

- Det är självklart att det ska vara samma skatt oavsett om man arbetar, är pensionär eller är arbetslös, fyllde Pat Werner i.

Monica Johansson (tillsammans med Patrik Fornedal) har också en motion till den socialdemokratiska partikongressen. Motionen handlar om rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider. 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-24 22:55