Jobbkongressen slog fast rätten till OB-barnomsorg

En S-ledd regering kommer att säkra rätten till barnomsorg även på obekväma tider. Det stod idag klart efter att kongressen ställt sig bakom intentionerna i Monica Johanssons motion.

Många människor, såväl inom privat som offentlig sektor, arbetar på obekväma arbetstider. Kvälls-, natt- och helgarbete är nödvändigt för att vårt samhälle ska fungera och för att vi ska få tillgång de tjänster och den service som vi behöver. En förutsättning för att personer med barn ska kunna arbeta på obekväma arbetstider är att det finns en väl utbyggd barnomsorg som finns till hands även kvällar, nätter och helger. Tyvärr erbjuds idag inte den servicen i många delar av vårt land, vilket innebär att många människor blir tvungna att tacka nej till arbete på obekväma arbetstider eller till och med väljer att flytta till annan ort där denna service erbjuds.

- Detta är ett oerhört viktigt beslut för många, många människor, säger en märkbart nöjd Monica Johansson (S) och fortsätter:

- Det är viktigt för att detta är en jobbkongress. Samhällets ställer krav på att människor ska arbeta, då måste samhället ställa upp med barnomsorg. Det här beslutet gör det också lättare för personer med barn som jobbar obekväma arbetstider att behålla jobbet när livet förändras.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-04 10:30