Katrineholm (s)atsar mest i länet på äldre!

Katrineholm är en av de kommuner som lägger mest resurser på våra äldre. Ingen av ländets överiga kommuner satsar mer på hemtjänst och hemsjukvår. Och i förhållande till antalet äldre har Katrineholm näst flest plaster inom särskilt boende. Det skriver Vård och omsorgsnämndens s-grupp i en rapport till hemsidan.

På nämndens möte den 13 mars fick politikerna en genomgång av hur mycket resurser länets kommuner lägger ner på äldreoomsorgen. Där konstaterades att Katrineholm är en av de kommuner som lägger allra mest resurser på våra äldre. Ingen av länets överiga kommuner satsar mer på hemtjänst och hemsjuvkård. Och i förhållande till antalet äldre är Katrineholm den kommun som har näst flest platser inom särskitl boende.

För den som lyssnar till oppositonens svarmålning av äldreomsorgen kan det kanske komma som en överraskning att vi lägger mer resurser än vad deras borgerliga paratikamrater gör i andra kommuner. För oss som följer verksamheten är det däremot ingen överrraskning. Vi vet att vi har en väl fungerande och uppskattad äldreomsorg. Men vi vet också att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra verksamheten.

Färre fallolyckor

Ett sådant exempel är att vi under det senaste åren har arbetat årt för att minska antalet fallolyckoer bland äldre. Och det har gett resutlat. På ett år har andelen högftledsfrakturer bland ändre katrineholamre nästan havlerats. Det är många människor som har sluppit mycket lidande tack vare arbetet från vår fantastiska personal.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-17 09:30