Om bara en bråkdel av världens kärnvapen används

kommer den nukleära vintern. Då överlever bara kackerlackorna, sa Maj-Britt Theorin när hon besökte Katrineholm inför Budkavlen för nedrustnings manifestation nu på lördag.

Maj-Britt Theorin inledde med att berätta om sina tre viktigaste uppdrag under sin tid i den internationella politiken.

-          Jag är fredskämpe, fd politiker och ambassadör. Under perioden 1982 till 1991 var jag också ansvarig för svensk nedrustningspolitik, sa Maj-Britt Theorin inledningsvis.

Maj-Britt menar att kärnvapen och kärnkraft är tätt sammankopplade. Ofta glöms det bort i den allmänna debatten. Maj-Britt uppmanade alla att syna kärnkraftslobbyn som är väldigt aktiv just nu och enligt Maj-Britt gömmer sig bakom miljöargument som att kärnkraften ger en minskning av koldioxidutsläppen.

-          Kärnkraften avger mycket fossila bränslen under utvinningen och anrikning av uran och när själva kärkraftverken byggs, menar Maj-Britt Theorin och fortsatter

-          Kärnkraftens verkningsgrad är också väldigt låg. Det mesta blir spillvärme. Det är därför kärnkraftverken alltid ligger vid vatten. Man är tvungen att släppa ut allt det heta vatten som skapas i sjöar och öppna vattendrag.

 

Maj-Britt Theorin menar att den stora faran med kärnvapen inte är att man medvetet startar ett kärnvapenkrig, utan att kärnvapen används av misstag. Därför gäller det att få bort alla stridberedda kärnvapen och hålla isär kärnvapen och det som bär kärnvapen. Då tar det tid och man får en möjlighet att föra en diskussion.

Maj-Britt kommer ofta tillbaka till det som uträttades under 80-talet. Då gjorde journalister en stor insats som listade ut att USA och Sovjet hade placerat ut medeldistansrobotar i Europa.

-          Vid ett tillfälle under 80-talet trodde Sovjet att USA hade skickat iväg kärnvapen mot Sovjet. Men en rysk general höll huvudet kallt och skickade inte iväg de ryska kärnvapnen. Då trodde man att en måsflock var kärnvapen, sa Maj-Britt Theorin.

-          Jag blir också livrädd av tanken att onyktra och drogade soldater har ansvar för kärnvapen. De kan utlösas av misstag.

 

Hon nämner också vad hon tror är orsaken till den tystnad som råder i kärnvapenfrågan just nu. Främsta orsaken är att kalla kriget är slut och många tycks tro att faran är över. Men här lurar ett bedrägligt lugn menar Maj-Britt

-          Massor av kärnvapen ligger kvar stridsberedda även nu när kalla kriget är över.

 

Maj-Britt uppmanar till aktion i frågan. Det är viktigt med ökat tryck. Det behövs namninsamlingar och aktiviteter för att få regeringen att agera i förhållande till världens kärnvapenmakter och initiera nedrustningssamtal.

-          Tyvärr är Carl Bildt Sveriges utrikesminister och han lyfter inte ett finger nedrustningsfrågan, säger Maj-Britt

-          Men ni måste också sätta press på oppositionen för det händer inte så mycket där heller, menade Maj-Britt.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-09 16:10