Michael Hagberg från Katrineholm avböjer nominering till riksdagen inför valet 2010

Efter 16 år på socialdemokratiskt mandat i riksdagen vill Michael Hagberg tacka för sig som riksdagsledamot.

"Åtta år i miljö och jordbruksutskottet med många viktiga beslut om en samlad miljölagstiftning i en miljöbalk, tydliga nationella miljömål och reglerna för EU medlemskapet var frågor som tog som tog stor plats. För att få en bred syn på effekterna kring besluten besökte jag mina kollegor alla län i landet villket var oerhört lärorikt. Försvarsutskottet och Europarådet tog sedan över beslut kring fredsbevarande utlandsmissioner, flyktingfrågor, demokratiutveckling och valövervakning i många länder efter Berlinmurens fall. Att som FN delegat hösten 2001 med allt vad det innebär av internationella kontakter, att få se mäniskornas oro och räddsla i ögonen, med lukten från brandrök efter terrorattcken på grand zero gav starka intryck. Inrikespolitiskt som nyvald ledamot var saneringen av landets ekonomi i mitten av nittiotalet med många mycket svåra och tunga beslut om besparingar och förändringar på områden som ligger mig och mitt parti nära hjärtat var nödvändigt men väldigt tungt."

Michael Hagberg (s) riksdagsledamot från Katrineholm

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-15 11:21