Michael Hagberg, riksdagsledamot (s), efterfrågar regeringsinitiativ för lantbrukarnas gårdsstöd.

Vid en träff i lerbo bygdegård förra lördagen fick jag klart för mig att inte bönder kommer att få sina stöd utbetalade i tid.

Det är djup olyckligt då det är stöd för tjänster som är utförda på samhällets uppdrag, det gäller öppna landskap, miljö och kultur program mm.

lantbrurnas riksförbund (LRF)  larmar m att allt fler lantbrukare riskerar få stora ekonomiska problem är de allt lägre priserna, högre kostnader och försämrade kreditmöjligheter. .

Det stora hindret för att skynda på utbetalningarna är enligt LRF blockinventeringen. Rutinerna för den jordbruksmark som inte är färdiginventerad kräver en manuell och tidsödande hantering hos Länsstyrelserna. Förslag till en mer automatiserad process har hittills avvisats av Jordbruksverket med hänvisning till EU-regler.

Enligt den senaste prognosen från Jordbruksverket beräknas 84 procent av lantbrukarna att få gårdsstöd före årsskiftet. De regionala variationerna är dock stora. I Kalmar är andelen endast 65 % och i Östergötland och Södermanland 80 % respektive 70 %.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vilka initiativ Ni är redo att ta för att fler lantbrukare ska få sitt gårdsstöd innan årets slut?

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-26 10:08