Ny gruppbostad en av flera positiva nyheter från Vård- och omsorgsnämnden

På vård- och omsorgsnämndens möte den 7 februari togs beslut om att starta arbetet med en ny gruppbostad för yngre vuxna. Bakgrunden är att många funktionshindrade i Katrineholm är på väg ut i vuxenlivet, och att det saknas lediga platser på befintliga gruppbostäder.

— Genom att bygga en ny gruppbostad för yngre personer löser vi inte bara platsproblemen, säger Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (s). Vi är dessutom övertygade om att kvaliteten höjs i och med att de som flyttar dit är i ungefär samma ålder.

Färre mediciner – bättre resultat
Katrineholm deltar sedan ett drygt år tillbaka i ett projekt där äldre personer får en systematisk genomgång av sin medicinering. Målet är att patienterna/brukarna ska kunna dra ner på antalet medicinska preparat utan att för den sakens skull må sämre. Hittills har resultatet varit över all förväntan. De Katrineholmare som deltagit i projektet har minskat antalet mediciner från i snitt tio till åtta. Samtidigt har det visat sig att många mår bättre av den minskade medicinförbrukningen!

Betalningsansvar 2007 = 0!
Betalningsansvar kallas det när utskrivningsklara personer tvingas ligga kvar på sjukhus för att kommunen inte har plats att ta emot dem på särskilt boende alternativt i en avlastningslägenhet. Kommuner med många dagar av betalningsansvar får, förutom höga kostnader, en indikation på att det saknas platser i särkilt boende. För Katrineholms del är det inte ett problem. Under hela 2007 fakturerades inte kommunen för en enda dag.

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-11 22:54