Rädda hotade Östersjön

- Vi vill se ett förstärkt och strategiskt åtgärdsprogram för en levande Östersjö. Sveriges utsläpp i Östersjön har inte minskat enligt de mål som Östersjöländernas miljöministrar enades om hösten 2007. Det säger riksdagsledamot Michael Hagberg (s) som tillsammans med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet har skrivit en riksdagsmotion om åtgärder för Östersjön.

S-ledamöterna från Sörmland vill se att regeringens åtgärdsplan för Östersjön innehåller tydliga och långtgående insatser för att minska framför allt jordbrukets utsläpp av kväve och fosfor. Man vill också ha strängare regler för spridning av stallgödsel och ambitiösare mål för utvecklingen av ekologiskt jordbruk.

– Övergödningen är det enskilt största hotet mot Östersjöns miljö. Detta har resulterat i att en tredjedel av Östersjöns bottenyta idag är i det närmaste död och att omfattande algblomning under de senaste somrarna medfört att det varit näst intill omöjligt att bada utefter Östersjökusten och på Gotland. Vi vill finansiera en del av åtgärderna för en bättre Östersjömiljö med höjda avgifter på konstgödsel, vilket kommer att bidra till att nå målen om minskad övergödning, säger Michael Hagberg (s).

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-25 13:31