Regeringens julklapp till landets pensionärer är sänkt pension

Vid socialdemokraterna i Katrineholms julavslutning den 17 december diskuterades intensivt nästa års valrörelse. Ingen har undgått den senaste tidens debatt om sjukförsäkringen, så viljan att arbeta för en ny regering gick inte att gå miste på. Nästa års valrörelse blir oerhört viktigt menade samtliga.

- Regeringen tar från de fattiga och ger till de rika. Det är en omvänd Robin Hood-politik, sa Erkki Pokela från Katrineholm.

Nu är det ju snart jul och det var också julklappsutdelning. Vad vill man då ge för julklapp till regeringen efter sina tre år vid makten?

- Vi ger gärna avgångsvederlag till regeringen om den avgår, sa Jan-Inge Johansson, från Sköldinge och fortsatte

- Får regeringen fyra år till vid makten kommer inte mycket att vara sig likt i Sverige. Då kommer vi att se slutet på den svenska modellen, ett samhälle där vi solidariskt står upp för gemensam välfärd åt alla.

Regeringen bedriver just nu en intensiv klappjakt på sjuka och arbetslösa samtidigt som höginkomsttagare fått stora skattesänkningar genom exempelvis slopandet av förmögenhets- och fastighetsskatten, så ett regeringsskifte välkomnas av allt fler.

Nästa år kommer ett pensionärspar med normal pension att få sänkt inkomst med ca 400 kronor i månaden. Det visar beräkningar från exempelvis Swedbank. Den högre skatten på pensioner och de sänkta pensionerna samverkar och ökar klyftorna mellan pensionärer och yrkesverksamma.

- Pension är uppskjuten lön och inget bidrag. Därför bör skatten vara densamma. Vi socialdemokrater har i riksdagen lagt förslag på ett första rejält steg för att nå lika skatt mellan löntagare och pensionärer. Med vår politik skulle klyftan minst halverats, säger Fredrik Olovsson som är ledamot i riksdagens skatteutskott och ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun.  

Det finns flera skäl till Socialdemokraternas tydliga ställningstagande mot den diskriminerande beskattningen av landets pensionärer.

- När det nuvarande pensionssystemet infördes så var en förutsättning en rättvis och lika skatt. Detta bryter nu den borgerliga regeringen mot.

- Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag. Pensionärerna har under sitt arbetsliv avstått lön och ska inte straffas för detta.

- En fungerande arbetslinje kräver att det både ska löna sig både att arbeta och att ha arbetat. Genom den borgerliga regeringens straffbeskattning bryter man mot den viktiga arbetslinjen som vi socialdemokrater utformat för att bygga det svenska välfärdssamhället menar Fredrik Olovsson (s).

Nu är det nio månader kvar till valet. Årets julfirande får bli avstamp för ett intensivt valarbete för att åstadkomma regeringskifte.

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-17 19:20