S står för långsiktig integration

Det menar Anneli Hedberg (s) ordförande i bildningsnämnden med anledning av att Folkpartiet i Katrineholm i en motion föreslår att den Interkulturella enheten där nyanlända barn får sin introduktion ska flyttas till Nyhemsskolan.

- Vid en första tanke låter ju det klokt eftersom Nyhem för närvarande har tomma lokaler sedan F-5 verksamheten flyttats därifrån. Men vad får det för långsiktiga konsekvenser? säger Anneli Hedberg (s) ordförande i bildningsnämnden och fortsätter

- Jo, det innebär att allt arbete för att på lång sikt öka integrationen i våra skolor som föregicks av många och långa diskussioner bland föräldrar, personal, tjänstemän och politiker och som till slut ledde fram till ett nämndbeslut skulle vara ogjort menar Anneli Hedberg (s)

Nyhemsskolan har tidigare beskrivits som en alltför invandrartät skola, inte minst av Ewa Callhammar (fp). Ändå röstade folkpartiet nej till integrationsbeslutet. Och nu vill folkpartiet återigen placera invandrarbarn på Nyhem.

- När Rådmansskolan tillfälligt startade upp var folkpartiet kritiska. Då tyckte Carina Björk-Andersson att invandrarbarnen skulle bussas till Floda. När verksamheten flyttade från Rådmansskolan till Vita huset sa Callhammar att nu fick det vara nog med rockader. Men nu föreslår de alltså själva att verksamheten ska flytta säger Anneli Hedberg (s).

- Man undrar om folkpartiet egentligen vet vad de vill? Eller vill de bara vara motvals? avslutar Anneli Hedberg (s) ordförande Bildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-08 13:36