(S)eniorer besöker pensionärer i Katrineholm

Socialdemokratiska seniorer kommer att besöka eller ringa upp 500 pensionärer i Katrineholm. Aktiviteten är en del av Socialdemokratins kampanj för en rättvis beskattning av lön och pension.

Under tre veckor i april ska samtalskampanjen pågå. Ungefär 100 katrineholmspensionärer kommer att få besök av en s-pensionär och ca 400 kommer att bli uppringda. Syftet med kampanjen är att nå ut med budskapet att regeringens straffbeskattning av landets pensionärer är orättvis och otidsenlig. Pension och lön ska beskattas lika. Det handlar minst lika mycket om värderingar som om ekonomi.

-       Det är positivt att möta så många pensionärer och höra vad de tycker. Vår uppfattning är klar. Pension och lön ska beskattas lika, säger Arne Forsberg ordförande i Seniorutskottet.

-       Får detta fortsätta kommer osäkerheten bland pensionärer och sjuka öka, avslutar Arne Forsberg

Hans-Ulrich Frohnert, pensionär från Julita, menar att dagens diskriminering av de äldre är sällan skådad i Sverige. Han menar att Sverige är unik eftersom man som ett av mycket få länder valt att beskatta pensionärer hårdare än löntagare.

-       Dagens diskriminering av de äldre måste bort. Vi har aldrig haft ett sånt här system tidigare. Det är helt otidsenligt, menar Hans-Ulrich Frohnert, Julita

 

-       Två tredjedels samhälle är ett vedertaget begrepp i många länder. Får utvecklingen fortsätta kommer vi att få en sådan uppdelning även i Sverige och det vore mycket olyckligt, menar Alf Andersson, pensionär boende i Nävertorp

Samtalskampanjen pågår från mitten av april till första maj. De som besöks eller blir uppringda kan också räkna med fler kontakter, exempelvis direktbrev.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-10 13:58