Sommarbesvär för tågpendlarna fråga för minister

SJs sommartidtabell försvårar pendlingen till och från Katrineholm. Kommunalrådet Göran Dahlström har skrivit brev till SJ-ledningen där han kräver förbättringar och riksdagsledamoten Fredrik Olovsson frågar om infrastrukturministern tänker göra något för att pendlarna ska få bättre förutsättningar även sommartid.

Förändringar i avgångar och tidtabell krånglar till pendlingen i båda riktningarna. Det blir helt enkelt svårare för många att sköta sina jobb. Det gör att det kan bli svårare att rekrytera personal eller att människor kan kombinera sitt boende och arbete som det bästa passar dem, säger Fredrik Olovsson.

Göran Dahlström skriver att fungerande arbetspendling är en förusättning för den regionförstoring som bland annat kännetecknas av utkokalisering av statliga myndigheter från Stockholm.

Sidan uppdaterades senast: 2008-06-25 09:04