Stoppa utförsäkringen av 300 katrineholmare!

I Katrineholm riskerar knappt 300 personer att förlora rätten till sjukpenning när den borgerliga regeringens nya regler för sjukförsäkringen slår igenom. Riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) kräver att regeringen stoppar verkställigheten av de nya reglerna.

 

De nya reglerna, den så kallade rehabiliteringskedjan, innebär att den sjukskrivne ska prövas mot andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren efter bara tre månader. Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

 

Nu i början av 2009 räknar Försäkringskassan med att 79 000 personer i hela landet befinner sig i den situationen. I hela länet är det sammanlagt 2257 personer som berörs och i Katrineholm handlar det om 274 personer. Det visar siffror som har inhämtats från Försäkringskassan av Riksdagens utredningstjänsten.

 

- Med regeringens nya sjukregler riskerar dessa människor nu att förlora sin sjukersättning trots att de är fortsatt sjuka. De hänvisas till att tävla om arbeten på en snabbt krympande arbetsmarknad. Jag är djupt orolig för konsekvenserna av denna politik, säger Fredrik Olovsson.

 

- Mitt krav är att regeringen nu avvaktar med verkställigheten av utsorteringen. Det är inte värdigt att en före detta heltidsarbetande undersköterska ska kastas ut ur trygghetsförsäkringen på grund av värk som uppstått i arbetet. Om regeringen inte backar kommer många att bli hänvisade till kommunernas socialkontor för sin försörjning, säger Fredrik Olovsson.  

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-11 12:57