Stor etablering till Katrineholm

Det holländska logistikföretaget Van Dieren Maritime BV etablerar sig i Katrineholm. Företaget kommer att bygga en nod för sin Sverigeverksamhet på Katrineholms Logistikcentrum. Ännu en etablering som visar att vår satsning både är en riktig och viktig framtidssatsning, säger Göran Dahlström (S)

Ett avtal har tecknats mellan det holländska logistikföretaget och Katrineholm Rail Point AB. Från och med januari 2010 kommer Van Dieren att trafikera Katrineholms Logistikcentrum med dagliga tidtabellsbundna tågtransporter till och från Tyskland.

Van Dieren tecknar också avtal om att köpa 25 000 kvadratmeter beredd mark på logistikområdet av Katrineholms kommun. Holländarna avser att göra en långsiktig satsning i Katrineholm, enligt företagens koncernchef Henk van Dieren.

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-03 14:24