Sverige behöver en trygghetsinjektion - inte borgerlig passivitet

Den svenska ekonomin faller fritt. Antalet varsel slår rekord och arbetslösheten stiger. Den budget som den borgerliga regeringen lade fast i september är sedan länge överspelad. I den räknade Borg och Reinfeldt med en reaktivt god ekonomisk utveckling, nu inser alla att de grovt missbedömt läget.

 

I det här läget krävs en kraftfull och snabb omläggning av den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater har presenterat ett alternativ till regeringens förlamande passivitet. Medan regeringen förklarar varför man ingenting bör göra, har vi lagt fram ett starkare budgetalternativ, ett industripaket, ett forsknings- och innovationspaket och ett särskilt stimulanspaket.

 

Vi vill sätta in en rejäl satsning på utbildning med allt från vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning till fler platser på universitet och högskolor. Det ska jämföras med att den borgerliga regeringen skurit ner på utbildning.

 

Vi vill förbättra läget för landets småföretagare genom att göra det billigare att anställa för småföretag, inrätta en ny riskkapitalfond med fem miljarder för innovation, utveckling & entreprenörskap och införa en trygghetsgaranti för småföretagare. Det ska jämföras med att den borgerliga regeringen höjd arbetsgivareavgiften för småföretag och dragit ner på forskningen riktade till de små.

 

Vi vill stärka kommuner och landsting så att man kan öka antalet anställda och har råd att investera i ett läge när efterfrågan måste stärkas. Det ska jämföras med att regeringen skjuter över stora ny kostnader på landets kommuner.

 

Samtidigt vill vi bryta den negativa spiralen i ekonomin genom en trygghetsinjektion i samhället. Den bärande balken och tanken i den borgerliga regeringens politik är att otryggheten ska öka. De stora försämringarna i våra trygghetssystem bidrar nu till att rädslan för den ekonomiska utvecklingen förstärks vilket ytterligare försämrar efterfrågan i ekonomin. Att reparera a-kassan och sjukförsäkringen är därför en mycket viktigt åtgärd. Inte bara för att erbjuda människor en rimlig levnadsstandard vid arbetslöshet och sjukdom utan också för att minska osäkerheten och otryggheten som annars riskerar att dra ner den svenska ekonomin ytterligare i konjunktursvackan. Därutöver ser vi ett behov att stärka barnfamiljerna med höjt barnbidrag och en riktad satsning på landets pensionärer som av regeringen ”belönats” med en högre skatt än löntagarna.

 

Under sina två första år i regeringsställning har borgerligheten kraftigt försämrat Sveriges förmåga att möta krisen. När krisen kommer möter man den med passivitet. Vi har ett bättre alternativ för jobben och tryggheten i Sverige.

 

FREDRIK OLOVSSON

Riksdagsledamot (s) från Katrineholm

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-03 10:19