Tage G Pettersson kom till Katrineholm

Tage inledde med att berätta om sina minnen från Katrineholm. Under sin tid som minister fick han regeringens uppdrag att hantera ett antal kriser som drabbade Katrineholm. Tage har nu kvar ett politiskt uppdrag, som revisor i Nacka socialdemokratiska ungdomsklubb. Dessutom läser Tage religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

- När Scania flyttade busstillverkningen till Södertälje fick jag i uppdrag att få Scania på bättre tankar. Det handlade om att stärka Katrineholm. En myndighet för kontroll av arbetsmarknadsförsäkringar kom då till Katrineholm. Vi hade också förhoppningar om fler myndigheter men så blev det tyvärr inte, berättar Tage G Pettersson.

Tage G Pettersson, nyss fyllda 75, år berättar vidare att han studerar på gamla dar. Just nu läser Tage religionsvetenskap vid Södertörns Högskola.

- Man blir aldrig för gammal för att lära sig nytt och religionen kommer att betyda mycket för att förstå vår samtid, menar Tage G Pettersson.

Tage har arbetat tillsammans med fyra tidigare statsministrar, från Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson. Tage uppehåller sig mycket vid jämställdhetsfrågorna, hur vi behandlar de äldre samt säkerhetspolitiken.

- När jag var jämställdhetsminister satte vi som främsta mål tjejers löner och villkor. Nu läste jag att en socialdemokratisk jämställdhetsföreträdare sa att det viktigaste är att få in kvinnor i bolagens styrelserum. Det kan det aldrig vara. Det måste vara att höja kommunalarbetarnas villkor ute i välfärdssektorn. Vanliga kvinnor måste få en lön som man kan klara sig på, menar Tage G Pettersson.

När man hör Tage förstår man att han inte är helt nöjd med partiledningens sätt att involvera Sverige i Afghanistans problem. Sveriges möjligheter att mäkla fred får sig en törn i och med att vi har soldater stationerade i Afghanistan enligt Tage G Pettersson.

- Afghanistan är ett land stort som Sverige med 33 miljoner människor och gränsar till Kina, Iran och ett antal gamla sovjetrepubliker. Det är inget enkelt land att förstå. Landet består av olika stammar som varit självständiga. Landet har ständigt drabbats av krig. Människorna har upplevt krig i hela sitt liv. Olika krig har avlöst varandra.

- Jag har tidigare varit försvarsminister och jag skulle aldrig som försvarsminister accepterat svenska soldater som står under Natobefäl. Vår förmåga att mäkla fred kom mer att ta skada av vår närvaro i Afghanistan. Vi håller på att fördärva den möjligheten. Socialdemokraterna stöttar regeringen och det tycker jag är fel, menar Tage G Pettersson

Tage är ju själv pensionär och många i publiken är också pensionärer så det är logiskt att Tage berör äldrefrågorna. Det får inte vara tillåtet att diskriminera äldre, var och en måste få bestämma över sin egen vardag, det behövs mer fast och heltidsanställd personal i äldreomsorgen, tillgång på särskilda boenden måste öka, fixartjänster till äldre behövs och hemvården måste rustas upp menar Tage.

 

- När jag var ung behandlades äldre annorlunda mot idag. Då fick man en silverkrycka när man fyllde 50. Vid 70 fick man en betald begravningsplats. Vilket sätt att fira en 70-åring!

- Idag möter vi en helt annan pensionärsgeneration än tidigare. Pensionärerna är fler och friskare men det gäller inte alla. Det finns många som har det dåligt. När man behöver hjälp måste man få välja vad man vill ha hjälp med och hur man vill ha hjälp med. Här är jag kritisk mot kristdemokraterna som vill föra in privata inslag. Det är ett steg tillbaka till ett gammalt samhälle avslutar Tage G Pettersson.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-12 18:35