Utbildning- och informationsdag för förtroendevalda

KALLELSE för socialdemokrater med kommunpolitiska uppdrag


Du som är förtroendevald för socialdemokraterna med uppdrag i fullmäktige, styrelser och nämnder i Katrineholms kommun kallas en utbildnings- och informationsträff den 2 feb. Det är av största vikt att du närvarar, så närvaro är obligatorisk. Eventuellt förhinder anmäls senast den 30 januari till expeditionen på telefon 0150 – 105 45 eller mejl på info@katrineholm.sap.se

Datum: lördagen den 2 februari 2008

Klockan: 09.00 – 14.30 inkl lunch

Plats: ABF, Västangården på Bievägen 23


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-11 10:54